Жарғы

Шығыс Қазақстан облысы денсаулық сақтау басқармасының "Шығыс Қазақстан облыстық мамандарылған медициналық орталығы" шаруашылық жүргізу құқындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорынның жарғысы *.pdf 1 MB

 

Шығыс Қазақстан облысы әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының «№ 1 Өскемен қалалық ауруханасы» шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорынның Жарғысы

1. Жалпы ережелер

1. Шығыс Қазақстан облысы әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының «№ 1 Өскемен қалалық ауруханасы» коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны (бұдан әрі - Кәсіпорын) шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорынның ұйымдық-құқықтық нысан дағы заңды тұлғасы болып табылады.
2. Кәсіпорын «Шығыс Қазақстан облысы денсаулық сақтау объектілерін қайта ұйымдастыру туралы» Шығыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2010 жылғы «24» желтоқсандағы № 668 қаулысына сәйкес құрылған.
3. Кәсіпорынның құрылтайшысы Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі (бұдан әрі – жергілікті атқарушы орган) болып табылады.
4. Кәсіпорын мүлігіне қатысты субъект құқығын, мемлекеттік коммуналдық меншік құқығын «Шығыс Қазақстан облысының мемлекеттік сатып алу және коммуналдық меншік басқармасы» мемлекеттік мекемесі (бұдан әрі – мемлекеттік мүлік бойынша уәкілетті орган) жүзеге асырады.
5.Кәсіпорынды мемлекеттік басқару органы «Шығыс Қазақстан облысының денсаулық сақтау басқармасы» мемлекеттік мекемесі (бұдан әрі – тиісті саладағы мемлекеттік басқару органы) болып табылады.
6. Кәсіпорынның атауы: Шығыс Қазақстан облысы әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының «№ 1 Өскемен қалалық ауруханасы» шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік  кәсіпорны.
7. Кәсіпорынның орналасқан орны: индекс - 070002, Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қаласы, Абай даңғылы, 18.

2. Кәсіпорынның заңды мәртебесі

8. Кәсіпорын мемлекеттік тіркеуден өткеннен бастап құрылады және заңды тұлғаның құқығына ие болады.
9. Кәсіпорынның дербес балансы, заңнамаларға сәйкес банктерде шоттары, Қазақстан Республикасының мемлекеттік елтаңбасы бейнеленген және кәсіпорын атауы жазылған мөр, бланктері бар.
10. Кәсіпорын Қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкес филиалдар және өкілдіктер құруға құқылы. 
11. Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес міндетті мемлекеттік және басқа тіркеуге жататын кәссіпорынмен жасалатын азаматтық-құқықтық мәмілелер басқа жағдайлар Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен қарастырылмаса, тіркеген кезден бастап жасалған болып есептеледі.

3. Кәсіпорын қызметінің мәні мен мақсаттары

12. Кәсіпорын қызметінің мәні лицензия негізінде медициналық қызмет көрсету болып табылады.
13. Кәсіпорын қызметінің мақсаты денсаулық сақтау саласында өндірістік-шаруашылық қызметті жүзеге асыру болып табылады.
14. Қызметінің мақсатына сәйкес  Кәсіпорын мынадай қызметтерді жүзеге асырады:
1) медициналық қызмет:
«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы кодексінде қарастырылған түрлі нысандарда медициналық көмек ұсыну: дәрігерге дейінгі медициналық көмек, білікті медициналық көмек, мамандандырылған медициналық көмек, жоғары мамандандырылған медициналық көмек, медициналық - әлеуметтік көмек;
зертханалық диагностика;
қоғамдық денсаулықты қорғау саласындағы қызмет: аурушаңдықтың алдын алу, салауатты өмір салтын қалыптастыру, медициналық қараулар жүргізу, алдын алу екпелерін жүргізу және басқа қызмет түрлері;
денсаулық сақтау саласындағы сараптама: медициналық қызмет көрсету сапасына сараптама, еңбекке уақытша жарамсыздыққа сараптама және медициналық сараптаманың басқа түрлері;
Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес Шығыс Қазақстан облысының тұрғындарына тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін қамтамасыз етеді;
Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес ақылы медициналық қызмет көрсетеді;
жұқпалы аурушаңдықтардың алдын алуға, азайтуға және жоюға, сондай-ақ, жалпы аурушаңдықты, уақытша еңбекке жарамдылықты жоғалтатын аурушаңдықты, мүгедектікті, ана, бала және жалпы өлімді азайтуға бағытталған іс-шаралар ұйымдастырады;
«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы кодексінде тыйым салынбаған медициналық қызметтің өзге түрлері;
2) фармацевтикалық қызмет;
3) есірткі құралдары, психотроптық заттар мен прекурсорлар айналымына байланысты қызмет;
4) денсаулық сақтау саласындағы қызметтің түрлі бағыттары бойынша кәсіптік курстар, лекциялар, семинарлар, тренингтер, конференциялар және басқа іс-шаралар ұйымдастыру және өткізу түрінде ақпараттық-консультативтік қызметтер;
5) денсаулық сақтау саласында ғылыми-білім беру іс-шараларын, көрмелер, конференциялар, кеңестер, форумдар, симпозиумдар және басқа іс-шаралар ұйымдастыруға және өткізуге қатысу;
6) кәсіпорынның құзіретіне кіретін мәселелер бойынша денсаулық сақтау қызметтері және ұйымдарымен, қалалық, аудандық деңгейдегі атқарушы, өкілді билік органдарымен және жоғары тұрған органдармен өзара әрекеттестікте болады;
15. Кәсіпорын мемлекеттік лицензиялауға немесе аккредиттеуге жататын қызметтерді аккредиттеу туралы тиісті лицензиясы немесе куәлігі бар болғанда жүзеге асырады.
16. Кәсіпорын қызмет жасауға, сонымен бірге осы жарғыда бекітілген өз қызметінің мәні мен мақсатына жауап бермейтін мәмілелер жасасуға құқығы жоқ.
17. Қазақстан Республикасының заңдарымен, құрылтай құжаттармен шектелген немесе басшының өз жарғылық құзыретін бұзуымен  кәсіпорын қызметінің мақсаттарына қайшы келтіруші жасалған мәміле тиісті саланың уәкілетті органы немесе мемлекеттік мүлік бойынша уәкілетті орган, жергілікті атқарушы уәкілетті органның немесе прокурордың арызы бойынша жарамсыз болып танылуы мүмкін.
18. Кәсіпорынның жарғысынан тыс қызметіне бағытталған басшының әрекеттері оның қызметтік міндеттерін бұзу болып табылады және тәртіптік және материалдық жауапкершілікке әкелуі мүмкін.

4. Кәсіпорынды басқару

19. Жергілікті атқарушы орган:
1) Кәсіпорынды құру, қайта ұйымдастыру және тарату жөнінде шешім қабылдайды;
2) Қазақстан Республикасының заңнамасымен жүктелген басқа өкілеттікті іске асырады.
20. Мемлекеттік мүлік бойынша уәкілетті орган:
1) Кәсіпорынға қатысты жергілікті атқарушы органның атынан субъект құқығы және коммуналдық меншік құқығын жүзеге асырады;
2) Кәсіпорынға коммуналдық мүлікті бекітеді;
3) Кәсіпорынның жарғысын, оған енгізілген өзгертулер мен толықтыруларды бекітеді;
4) Тиісті саланың уәкілетті органының келісімі бойынша Кәсіпорынға берілген немесе жеке шаруашылық қызметтің нәтижесінде сатып алынған мүлікті, сонымен бірге мемлекеттік мүліктің мақсатты пайдалануын бақылау нәтижесінде анықталған пайдаланатын не пайдаланбайтын Кәсіпорын мүлкін алу немесе бөлу;
5) Кәсіпорынға мүлікті басқа тұлғаға беріп, баланстан шығарған дейін оның сақталуы мен сақтау мерзімін белгілейді;
6)  Кәсіпорынға бекітілген мүліктің пайдалануы, сонымен бірге оның жалға берілуі, өтеусіз пайдалануы мен сенімгерлік басқаруы туралы шешім қабылдайды; 
7) Қазақстан Республикасының заңнамаларында белгіленген оның құзыреттілігіне жататын мәселелерді шешеді.
21. Тиісті саланың уәкілетті органы:
1) Кәсіпорын қызметінің мәні мен мақсаттарын, сонымен қатар, сондай қызметті іске асыратын Кәсіпорын түрін айқындайды;
2) Кәсіпорын бюджетінен қаржыландыратын қызметтің басымдық бағыттары мен жұмыстардың (қызметтердің) міндетті көлемін анықтайды;
3) Кәсіпорынның даму жоспарын және оның орындалуы жөніндегі есептерді қарастырып, келіседі және бекітеді;
4) Кәсіпорын мүлкінің сақталуына және Кәсіпорынның даму жоспарының орындалуына талдау және бақылау жүргізеді;
5) Кәсіпорынды басқарудың тиімділігі және оның жұмыс істеу мониторингінің ұйымдастырылуы мен өткізілуін жүзеге асырады;
6) Мемлекеттік мүлік бойынша уәкілетті органға Кәсіпорынға берілген немесе жеке шаруашылық қызметтің нәтижесінде сатып алынған мүлікті, сонымен бірге мемлекеттік мүліктің мақсатты пайдалануын бақылау нәтижесінде анықталған пайдаланатын не пайдаланбайтын Кәсіпорын мүлкін алу немесе бөлуге келісім береді;
7) Кәсіпорынға филиалдар және оның өкілдіктерін құру, оларды қайта ұйымдастыру, тарату, сонымен бірге, дебиторлық қарыздарды беру мен есептен шығаруға келісім береді;
8) Кәсіпорын мүлкінің есебін жүргізіп, оның тиімді пайдалануын қамтамасыз етеді;
9) Кәсіпорынды басқарады;
10) Кәсіпорынның жылдық қаржылық есептілігін бекітеді;
11) Кәсіпорынның қайта ұйымдастырылуы және таратылуын жүзеге асырады;
12) Кәсіпорынның таза табыстың белгіленген бөлігін  жергілікті бюджетке толық және уақтылы аударылуына бақылау жасайды;
13) Кәсіпорын басшысының ұсынысы бойынша оның орынбасарын (орынбасарларын) лауазымға тағайындайды және лауазымнан босатады;
14) Жыл сайын Кәсіпорынның еңбекақы төлеу қорының мөлшерін белгілейді;
15) Кәсіпорын басшысының, оның орынбасарлары мен бас (аға) бухгалтердің лауазымдық айлықақысының мөлшерін, оларға сыйлықақы беру және басқа да сыйақыларды белгілейді;
16) Кәсіпорын басшысының ұсынысы бойынша Кәсіпорын филиалдары мен өкілдіктерінің директорларын лауазымға тағайындайды және лауазымнан босатады; 
17) Қазақстан Республикасының заңнамаларында белгіленген оның құзыреттілігіне жататын басқа мәселелерді шешеді.
22. Кәсіпорынның органы болып оның басшысы, сонымен қатар, осы Жарғының 5 бөлімімен қарастырылған жағдайларда байқау кеңесі болады;
23. Қазақстан Республикасының заңнамаларымен бекітілген жағдайларды санамағанда Кәсіпорын басшысын тағайындау, оны аттестаттаудан өткізу Қазақстан Республикасының Үкіметі белгіленген тәртіпте жүзеге асырылады;
24. Тиісті саланың уәкілетті органы Қазақстан Республикасының Еңбек Кодексіне сәйкес еңбек шартын жасасу арқылы Кәсіпорын басшысымен еңбек қатынастарын ресімдейді.
Еңбек шартында Қазақстан Республикасының Еңбек Кодексінде белгіленген шарттардан басқа Кәсіпорын басшысының бюджетке таза кірістің белгіленген көлемін уақтылы аудармау жауапкершілігі анықталады.
25. Кәсіпорын басшысы Кәсіпорынның қаржылық-шаруашылық қызметі және оның мүлкінің сақталуына дербес жауапты.
26. Кәсіпорын басшысы Кәсіпорындағы жемқорлыққа қарсы әрекетті ұйымдастырғаны үшін жауапты.
27. Кәсіпорын басшысы дара басшылық қағидатының негізінде әрекет етеді және осы Жарғы және Қазақстан Республикасының заңнамаларымен анықталатын оның құзыреттілігіне сәйкес Кәсіпорын қызметінің барлық мәселелерін өз бетінше шешеді.
28. Басшы (Бас дәрігер):
1) Кәсіпорын атынан сенімхатсыз әрекет етеді және барлық органдарда Кәсіпорын мүддесін білдіреді;
2) Қазақстан Республикасының заңнамаларының шегінде Кәсіпорын мүлкіне иелік етеді;
3) шарттар және өзге де мәмілелер жасайды;
4) сенімхаттар береді;
5) банктік шоттар ашады;
6) Кәсіпорынның барлық қызметкерлеріне міндетті бұйрықтар шығарады және нұсқаулар береді;
7) Қазақстан Республикасы Еңбек кодексіне сәйкес Кәсіпорын қызметкерлерін жұмысқа қабылдайды және еңбек шарттарын бұзады, егер басқасы Қазақстан Республикасының заңнамасы және осы Жарғымен қарастырылмаса оларға көтермелеу шараларын  және тәртіптік жазалар қолданады;
8) Белгіленген еңбекақы төлеу қорының шегінде Кәсіпорын қызметкерлерінің еңбекақы төлеу нысандарын, штат кестесін, лауазымдық жалақы мөлшерлерін, сыйлықақы беру жүйесі мен басқа да сыйақыларды (өзінің орынбасарлары және бас (аға) бухгалтерден басқалары) бекітеді;
9) Тиісті саланың уәкілетті органына өзінің орынбасарларын лауазымға тағайындауға және лауазымнан босатуға үміткерлерді ұсынады;
10) Өзінің орынбасарлары және Кәсіпорынның өзге де басшы қызметкерлерінің құзыреттіліктерін белгілейді;
11) Тиісті саланың уәкілетті органының келісімі бойынша Кәсіпорын филиалдары және өкілдіктер директорларын лауазымға тағайындайды және лауазымнан босатады;
12) Кәсіпорын филиалдары және өкілеттіктері туралы қағиданы бекітеді;
13) Қазақстан Республикасының заңнамаларымен қарастырылған басқа да қызметтерді жүзеге асырады.

5. Байқау кеңесімен бірге шаруашылық жүргізу құқығындағы Кәсіпорынды басқару ерекшеліктері

29. Денсаулық сақтау саласындағы шаруашылық жүргізу құқығындағы Кәсіпорында тиісті саланың уәкілетті органының ұсынысы бойынша Кәсіпорын органы – байқау кеңесі құрылуы мүмкін.
30. Байқау кеңесінің өкілеттіктері:
1) тиісті саланың уәкілетті органына шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорынның даму жоспарының жобасы бойынша, оған өзгерістер мен толықтырулар енгізу бойынша қорытынды береді;
2) даму жоспарының орындалуы туралы есептің жобасын келіседі, кәсіпорынның жылдық қаржы есептілігін алдын ала бекітеді;
3) демеушілік, қайырымдылық көмектер мен қосымша көздерден алынған қаражатты, оның ішінде мемлекеттік кәсіпорынның иелігінде қалған таза табыстың бір бөлігін бөлу туралы шешім қабылдайды;
4) бюджет қаражаты мен қосымша көздерден алынған қаражаттың нысаналы пайдаланылуын бақылау үшін кәсіпорынның және оның құрылымдық бөлімшелерінің құжаттамасымен кедергісіз танысады және көрсетілген қаражаттың нысаналы пайдаланылуын тексеруді жүзеге асыру үшін тиісті саланың уәкілетті органына ұсыныстар енгізеді;
5) Кәсіпорынның басшысын тағайындау және онымен еңбек шартын бұзу мәселелері бойынша тиісті саланың уәкілетті органының ұсыныстарын келіседі;
6) ұжымдық шартты әзірлеуге қатысады және қосымша қаржы көздерінен, даму жоспарында бекітілген қаражат шегінде кәсіпорын қызметкерлерінің, басшысының, оның орынбасарларының, бас бухгалтерінің лауазымдық жалақыларына үстемеақы белгілеу, сыйлықақы беру және материалдық көмек көрсету бөлігінде шешімдер қабылдайды;
7) байқау кеңесінің хатшысын тағайындайды, оның өкілеттік мерзімін және жалақысының мөлшерін айқындайды, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатады;
8) тиісті саланың уәкілетті органына Кәсіпорынның жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы ұсыныстар енгізеді;
9) Кәсіпорын қызметінің басым бағыттары бойынша ұсыныстар тұжырымдайды;
10) тиісті саланың уәкілетті органына Кәсіпорынның басқа заңды тұлғаларға қатысуы туралы ұсыныстар енгізеді;
11) тиісті саланың уәкілетті органына кәсіпорынның филиалдарын, өкілдіктерін құру және жабу туралы ұсыныстар енгізеді.
31. Кәсіпорынның байқау кеңесі мүшесінің талап етуі бойынша кәсіпорынның құрылымдық бөлімшелері байқау кеңесінің құзыретіне жататын мәселелер бойынша ақпарат беруге міндетті.
32. Байқау кеңесі өз әрекетінде Қазақстан Республикасының  заңнамасын басшылыққа алады.

6. Кәсіпорынның мүлкі

35. Кәсіпорынның мүлкін құны оның дербес балансында көрсетілген Кәсіпорынның барлық активтері құрайды.
36. Кәсіпорынның мүлкі бөлінбейді және салымдар (жарғылық капиталда қатысу үлесі, жарналар) бойынша бөлінуге, оның ішінде, Кәсіпорын қызметкерлері арасында бөліске түсуі мүмкін емес.
37. Кәсіпорынның мүлкі төменде аталған мүліктер есебінен құралады:
1) оған меншік иесі берген мүліктен;
2) өз қызметінің нәтижесінде алынған мүліктен (ақшалай табысты қоса есептегенде);
3) Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған өзге де кіріс көздерінен.
38. Кәсіпорын қарамағында оның жарғылық мақсаттарымен қарастырылған қызметті қамтамасыз етуге қажетті немесе атқарылған қызметтің нәтижесінде пайда болған мүлік ғана болуы шарт.
39. Шаруашылық жүргізу құқығын, меншік құқығын немесе басқа да заттық құқықты алу не тоқтату егерде басқасы осы Жарғымен қарастырылып, аталған заттық құқыққа қайшы келмесе Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексімен қарастырылған тәртіпте және шарттардың негізінде жүзеге асады.
40. Шаруашылық жүргізудегі мүлікті пайдаланудан түскен өнімдер мен табыстар, сонымен бірге, шарттар немесе басқа негіздер бойынша Кәсіпорынмен сатып алынған мүліктер Қазақстан Республикасының заңнамаларымен белгіленген тәртіпте меншік құқығын иелену үшін Кәсіпорынның шаруашылық жүргізуіне келіп түседі.
41. Егерде басқа жағдайлар Қазақстан Республикасының заңнамасы немесе меншік иесінің шешімімен белгіленбеген жағдайда, меншік иесімен Кәсіпорынға мүлікті бекіту туралы шешім қабылданған мүлікке шаруашылық жүргізу құқығы Кәсіпорынның  балансына мүлікті бекіту кезінде туындайды.
42. Кәсіпорын негізгі құралдарға жататын мүлікті сатып алу-сату, айырбастау, сыйға тарту шарттарының негізінде иеліктен айыруға құқығы жоқ.
43. Кәсіпорынның мүлікке шаруашылық жүргізу құқығы Қазақстан Республикасы Азаматтық  кодексінің 249 бабымен қарастырылған тәртіпте меншік құқығын тоқтатуға және осы Жарғының 44,45 пунктерімен қарастырылған жағдайларда тоқтатылады. 
44. Осы Жарғының 43 пунктімен қарастырылған шаруашылық жүргізу құқығын тоқтатуға жалпы негіздемелерден басқа шаруашылық жүргізу құқығы Кәсіпорыннан   меншік иесінің шешімі бойынша мүлікті заңды түрде алу жағдайы орын алғанда тоқтатылады.
Заңды түрде алу жағдайына:
- шаруашылық жүргізу құқығындағы Кәсіпорынның жарғылық қызметінің мақсаттарына жауап бермейтін мүлікті алып қою;
- артық немесе мақсатқа сай пайдаланатын не пайдаланбайтын  мүлікті алып қою.
45. Мемлекеттік мүлік бойынша уәкілетті орган тиісті саланың уәкілетті органымен келісу арқылы Кәсіпорынға бекітілген мүлікті алуға немесе басқа жағдайлар Қазақстан Республикасының заңнамаларымен белгіленбесе Кәсіпорынмен құрылған заңды тұлғалар арасында қайта бөлуге құқылы.  
46. Мемлекеттік мүлік бойынша уәкілетті орган шаруашылық жүргізу құқығында тұрған мүлікті алу туралы шешімде Кәсіпорынға алынған мүлікті басқа тұлғаға өткізгенге дейін оны сақталуының қамтамасыз етілуі мен сақтау мерзімін белгілейді.
47. Шаруашылық жүргізу құқығындағы Кәсіпорын тиісті саланың уәкілетті органының ұсынысы бойынша мемлекеттік мүлік бойынша уәкілетті органның жазбаша келісімі бойынша:
1) үшінші тұлғалардың міндеттемелері бойынша кепілдік немесе аманат беруге;
2) заемдар беруге құқылы.
48. Кәсіпорын өзіне бекітілген негізгі құралдарға жатпайтын жылжымалы мүлікпен өз бетінше билік етеді.
49. Осы Жарғының 47 және 48 пунктерінде көрсетілгендей мүлік бойынша жасалған мәмілелерден түскен ақшалар егер өзге жайттар Қазақстан Республикасының Бюджеттік кодексі және меншік иесімен (мемлекеттік мүлік бойынша уәкілетті орган, жергілікті атқарушы орган) белгіленбесе, шаруашылық жүргізу құқығындағы Кәсіпорынмен өз бетінше пайдаланылады.

7. Кәсіпорынның қызметінің қаржыландырылуы

50. Кәсіпорын қызметі Қазақстан Республикасының бюджеттік заңнамасымен анықталған тәртіпте бюджеттік құралдар және өз табысы есебінен даму жоспарына сәйкес қаржыландырылады.
Кәсіпорынның даму жоспарын әзірлеу тәртібі мен бекітілуі Қазақстан Республикасының Үкіметімен айқындалады.
51. Кәсіпорынның таза табысының бөлігін аудару нормативі Қазақстан Республикасының Үкіметімен (жергілікті атқарушы орган) белгіленеді.
Белгіленген нормативтер бойынша Кәсіпорынның таза пайдасының бір бөлігі Қазақстан Республикасының Бюджеттік кодексімен белгіленген тәртіпте тиісті бюджетке аударылуы тиіс.
Кәсіпорын таза табысының бөлігін корпорациялық табыс салығы бойынша декларация тапсыру үшін белгіленген мерзімнен кейін он жұмыс күннің ішінде тиісті бюджетке аударады.
52. Кәсіпорын өзі өндіретін өнімді өз бетінше сатады.
53. Шаруашылық жүргізу құқығындағы Кәсіпорынмен өндірілетін тауарлардың (жұмыстар, қызметтер) бағасы олардың өндірілуіне жұмсалған шығындардың толық өтелуіне, Кәіпорын қызметінің залалсыздығы мен өз табысының есебінен қаржыландырылуын қамтамасыз ету керек.
Бюджеттен қаржыландырылатын жұмыстар (қызметтер) көлемінің шегінде өндірілетін тауарлар (жұмыстар, қызметтер) бағасы тиісті саланың уәкілетті органының (жергілікті атқарушы орган) келісімімен шаруашылық жүргізу құқығындағы Кәсіпорынмен белгіленеді.
54. Кәсіпорынның Жарғымен қарастырылмаған, Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынған, қызметті жүзеге асыру мақсатында алынған табыстар, сонымен қатар, Қазақстан Республикасының заңнамасымен анықталған тәртіпте бюджеттен қаржыландыру есебінен өндірілетін тауарлардың (жұмыстар, қызметтер) белгіленген бағасынан көтеріңкі бағамен сатудың нәтижесінде түскен табыстар Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте бюджетке алынады.

8. Кәсіпорынның жарғылық капиталы

55. Шаруашылық жүргізу құқығындағы Кәсіпорынның жарғылық капиталының мөлшері 857605042 (сегіз жүз елу жеті миллион алты жүз бес мың қырық екі) теңгені құрайды.
9. Кәсіпорын есебі және есеп беруі

56. Кәсіпорынның бухгалтерлік есеп жүргізуі және қаржылық есептілікті құрастыру Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасына және қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына сәйкес тиісті саланың уәкілетті органының келісімі бойынша  Кәсіпорын басшысымен бекітілетін есептік саясатқа сәйкес жүзеге асырылады.
57. Кәсіпорынның жылдық қаржылық есебі: бухгалтерлік баланс, пайдалар мен залалдар туралы есеп, ақшалай қаражат қозғалысы туралы есеп, капиталдағы өзгерістер туралы есеп, түсіндірме жазбадан тұрады.
58. Кәсіпорын байқау кеңесімен бірге жылдық қаржылық есептіліктің аудитін жүргізуге міндетті. Кәсіпорын аудиті байқау кеңесінің, басшының, тиісті саланың уәкілетті органының бастамасы бойынша Кәсіпорынның қаражаты есебінен өткізілуі мүмкін.

10. Кәсіпорын жауапкершілігі

59. Шаруашылық жүргізу құқығындағы Кәсіпорын өзінің міндеттемелері бойынша өзіне тиесілі мүліктің түгеліне жауап береді.
60. Шаруашылық жүргізу құқығындағы Кәсіпорын мемлекеттің міндеттемелері  бойынша жауапты емес.
Мемлекет Құрылтайшының немесе мемлекеттік мүлік бойынша уәкілетті органның немесе тиісті саланың уәкілетті органының іс-әрекеттері нәтижесінде болған банкротқа ұшырау жағдайларын қоспағанда шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік Кәсіпорынның міндеттемелері бойынша жауап бермейді. Жергілікті атқарушы органның іс-әрекеттері нәтижесінде болған коммуналдық мемлекеттік кәсіпорынның банкротқа ұшырауына да жауапты емес.  Осындай жағдайларда мемлекет кредиторлардың талаптарын қанағаттандыру үшін шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік Кәсіпорынның қаражаты жеткіліксіз болған жағдайда оның міндеттемелері бойынша жауап береді.
Шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік Кәсіпорынның  міндеттемелері бойынша Қазақстан Республикасының Заңдарымен мемлекет жауапкершілігінің өзге де жағдайлары белгіленуі мүмкін.

11. Еңбек ұжымымен өзара қарым-қатынас

61. Кәсіпорын әкімшілігі мен еңбек ұжымы арасындағы өзара қарым-қатынас  Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі және ұжымдық шартқа сәйкес анықталады.
62. Кәсіпорынның жұмыс тәртібі ішкі тәртіп ережелерімен белгіленеді және Қазақстан Республикасының Еңбек заңнамасының нормаларына қайшы келмеу керек.

12. Кәсіпорын қызметкерлеріне еңбекақы төлеу

63. Кәсіпорынның еңбекке ақы төлеу қорының мөлшері жыл сайын  тиісті саланың уәкілетті органымен  белгіленеді.
64. Еңбекақы төлеу нысандары, штаттық кесте, лауазымдық айлықақы мөлшерлері, сыйлықақы жүйесі мен басқа да сыйақылар бекітілген еңбекке ақы төлеу қорының шегінде Кәсіпорынмен өз бетінше белгіленеді.
65. Кәсіпорын басшысы, оның орынбасарлары, бас (аға) бухгалтердің  лауазымдық айлықақыларының мөлшері, оларға сыйлықақы беру жүйесі және басқа да сыйақылар тиісті саланың уәкілетті органымен белгіленеді.

13. Кәсіпорынды қайта ұйымдастыру және тарату

66. Кәсіпорынды қайта ұйымдастыру және тарату жергілікті атқару органының шешімі бойынша жүргізіледі.
Кәсіпорын Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексімен қарастырылған басқа да негіздер бойынша таратылуы мүмкін.
67. Кәсіпорынды қайта ұйымдастыру және таратуды егер өзгесі Қазақстан Республикасының заңнамаларымен белгіленбесе, мемлекеттік мүлік бойынша уәкілетті органның келісімі бойынша тиісті саланың уәкілетті органымен жүзеге асырылады.
Коммуналдық кәсіпорынның қайта ұйымдастырылуы және таратылуын жергілікті атқарушы орган жүзеге асырады.
68. Таратылған Кәсіпорынның мүлкін кредит берушілердің талаптары қанағаттандырылғаннан кейін мемлекеттік мүлік бойынша уәкілетті орган бөледі.
Таратылған Кәсіпорынның ақшасы кредит берушілердің талаптарын қанағаттандырғаннан кейін  қалған мүлікті сату нәтижесінде түскен қаражатпен қоса тиісті бюджеттің табысына аударылады.

14. Жарғыға өзгертулер және толықтырулар енгізу тәртібі

69. Кәсіпорынның Жарғысына өзгертулер және толықтырулар енгізу тиісті саланың уәкілетті органының ұсынысы бойынша мемлекеттік мүлік бойынша уәкілетті органның бұйрығы негізінде өзгертіледі.

 

Парақтар өзгертілді: 28-09-2021