Шығыс Қазақстан облысы денсаулық сақтау басқармасының
«Шығыс Қазақстан облыстық
мамандандырылған медициналық орталығы»
ШЖҚ КМК

Корпоративтік құжаттар

1. Іскерлік әдеп кодексі Кодекс деловой этики

2. Қызметтік құпияның сақталуын қамтамасыз ету нұсқаулығы

3. Кадрлық саясат

4. Ақпараттық саясат туралы ереже

5. Байқау кеңесі

6. Ішкі құжаттар жіктемесі

7. Интернет-ресурстарды ақпаратпен толтыру ережесі

8. Отчет главного врача

9. Кодекс корпоративного управления

 

Парақтар өзгертілді: 28-11-2019